TAKK FOR OSS!


Premium Forsikring AS er dessverre historie fra 31. oktober 2019.
Vi ønsker med dette å takke alle våre kunder for samarbeidet og den tilliten dere har vist oss ved å få lov å være forvalter av deres forsikringsavtaler. 

Følgende kontaktpunkter er nå gjeldende for våre kunder:

Codan Kundesenter
Tel:  +47 408 06 300
E-post: kunde@codanforsikring.no 
Hjemmeside: www.codanforsikring.no