NÆRINGSLIV

Vi formidler skadeforsikringer for CODAN FORSIKRING og personforsikringer for DANICA PENSJON

EIENDOMSFORSIKRING

Eiendomsselskaper og næringslivsbedrifter har store verdier i bygningsmasse, maskiner, inventar, løsøre og varer. Våre rådgivere kommer ut til dere på befaring. Befaringen er en viktig del av skadeforebyggingen, og gir mulighet for å holde seg oppdatert på nye retningslinjer og forpliktelser. Vi forsikrer følgende innen eiendom:
 • Næringsbygg
 • Bedriftsforsikring
 • Industriforsikring
 • Forsikring av boligsammenslutninger

BYGG OG ANLEGG

Et byggeprosjekt er komplisert både med tanke på logistikk og utførelse. Det stilles spesielle krav til forsikring for å tilfredsstille involverte parter og forskrifter. Som entreprenør for flere prosjekter kan du sikre alle i én tilpasset forsikring hos oss. Ønsker du å sikre ett prosjekt, finnes en egen skreddersydd løsning for dette. Disse dekningene er mest vanlig:

 • Entrepenør- og Håndverkerforsikring
 • Prosjektforsikring

NÆRINGSBIL

Å benytte bil eller arbeidsmaskin i næring forutsetter rett forsikring og rask hjelp om noe skjer. I tillegg til det obligatoriske trafikkansvaret forutsettes det som oftest kasko dersom bilen leases. Det er viktig for oss å sørge for kortest mulig ståtid, slik at tiden tilbringes der den skal, nemlig på veien og ute hos kunden. Vi hjelper ellers til med å sørge for at bilen har de nødvendige tilleggsdekningene, som for eksempel godsansvar og kranansvar.

 • Trafikkansvar
 • Delkasko
 • Kasko
 • Tilleggsdekninger

PERSONALFORSIKRING

Dine ansatte utgjør bedriftens største verdier. Hvor godt har du sikret de som jobber for deg? Mange arbeidsgivere i Norge tilbyr forsikringer til sine ansatte, noe som gir dem og deres familier en økonomisk trygghet hvis noe skulle gå galt. 

 • Yrkesskadeforsikring
 • Sykdomsforsikring
 • Sykeavbruddsforsikring
 • Fritidsulykkesforsikring
 • Dødsfallsforsikring
 • Helseforsikring
 • Kollektive ulykkesforsikringer
 • Sykelønnsforsikring
 • Reiseforsikring

ANSVARSFORSIKRING

Hva skjer med din bedrift hvis en ansatt eller et produkt påfører skade på andre? Ansvarsforsikringen beskytter  hvis virksomheten påfører andre skade og blir erstatningsansvarlig. Vi har flere typer ansvarsforsikringer, for ulike bransjer​​​​​​​​​​​​​ – finn den beste forsikringen for din bedrift.

 • Bedriftsansvar
 • Produktansvar
 • Styreansvar
 • Underslagforsikring
 • Cyberforsikring

TRANSPORTFORSIKRING

Mange vareeiere tror at transportørens ansvarsforsikring gir tilstrekkelig dekning dersom varene skulle bli skadet underveis. Ettersom transportøren har rett til å begrense sitt ansvar kan du imidlertid havne i en situasjon der du ikke får dekket dine tap. En transportforsikring sikrer vareeieren mot et økonomisk tap i forbindelse med forsendelser av varer og gjenstander. Den inkluderer også opphold underveis som er naturlige ledd i transporten.

 • Engangsforsikring
 • Omsetningsforsikring
 • Spesiell årsforsikring

ANSATT I BEDRIFT

Les mer om vårt konsept som gir ansattfordeler for de som har bedriftsavtalen hos oss. Gir stor verdi for den ansatte selv og arbeidsgiver får fornøyde ansatte.

ØNSKER DU AT VI KONTAKTER DEG?