FORSIKRINGSBLOGGEN

 
HAR DU GOD NOK FORSIKRING PÅ BÅTEN?

Når man skal tegne båtforsikring er det flere elementer som bør vurderes. Det samme gjelder forebyggelse av blandt annet brannrisiko. Her skriver vil litt om hvilke tanker man bør gjøre seg, samt noen tips til hva man bør spørre forsikringsselskapet om.

Les mer