HAR DU GOD NOK FORSIKRING PÅ BÅTEN?

En "god nok" båtforsikring er en dekning som er riktig og tilpasset etter ditt behov. På privat båtforsikring er det mange ulike dekninger å velge i, og det er store forskjeller mellom selskapene. 

God rådgivning når man skal tegne eller fornye sin forsikring kan være helt avgjørende.

Når man ferdes på vann gjelder helt andre forsikringsregler enn til lands. Det er nemlig ikke påbudt med forsikring. Mange er ikke klar over dette. Kommer du ut for en ulykke kan de økonomiske konsekvensene bli svært alvorlige. Blir du påkjørt av en annen båt, kan du selv ende opp med å måtte betale egen skade, enda det synes opplagt at den andre er skyld i skaden.

Det er flere elementer å vurdere rundt en riktig båtforsikring. Skal du eksempelvis transportere båten fra lagringssted til marina, er det greit på forhånd å ha sjekket ut hva forsikringen dekker.

HVA MED BRANN?

De to vanligste årsakene til at båten begynner å brenne er lekkasje i drivstoffsystemet og dårlig elektrisk system. En skadet eller ødelagt båt kan du få dekket hvis du har båtforsikring, men menneskeliv er uerstattelig. Tenk fremover og ta dine forholdsregler, slik at det er du som har kontrollen hvis det skulle begynne å brenne. En fritidsbåt skal alltid være utstyrt med et godkjent brannslukkingsapparat på minimum 2 kg. For større båter er det fornuftig med 2 apparater, hvorav den ene er tilgjengelig fra utsiden.

Kontroller brannslukningsapparatet jevnlig for å unngå korrosjon og sikre riktig trykk på beholderen. Det er også smart å snu på apparatet et par ganger i sesongen for å unngå at pulveret klumper seg. Sørg for at du lærer deg og familien din hvordan du bruker apparatet, og det er viktig at alle som bruker båten vet hvor apparatet er.

Ta dine forholdsregler

Før båtsesongen starter husk å sjekke slanger, rør og koblinger for drivstoff og gassutstyr. Bytt ut de svake delene. Drivstofftanken må være rustsikker og tåle bevegelse og støt uten fare for lekkasje. Bruk metallrør og godkjente drivstoffslanger. Kontroller at drivstoffslanger og rør ikke kommer i klem og har stor nok bevegelsesfrihet.

Vær ekstra forsiktig når du fyller drivstoff, eller bytter gass om bord på båten. Husk at ventilasjon til gass og drivstoff skal føres ut av båten. Vær også klar over at brennbart materiale som ligger inntil et varmt avgassrør, kan antennes. Selv kos med stearinlys og andre ting som i utgangspunktet bare skal bidra til hygge, kan skape brannfarlige situasjoner.

Slik unngår du brann

 • Slå av hovedstrømmen når båten ikke er i bruk
 • Slå av motoren når du fyller bensin
 • Kan du fylle drivstofftanken utenfor båten, gjør det
 • Ikke røyk når du fyller bensin
 • Kontroller slanger, rørledninger, koblinger og gassutstyr med jevne mellomrom. Gasslanger har datostempling og skal brukes i maks 5 år!
 • Gassflasker må plasseres for seg og på et godt ventilert sted utenfor kabinen.
 • Så langt det lar seg gjøre, ikke bruk Webastovarmer når du sover i båten

Gjør dette hvis det begynner å brenne

 • Stopp motoren
 • Styr båten slik at ild og røyk ikke kommer inn i båten
 • Steng tilgangen til drivstoff og gassutstyr
 • Slå av hovedstrømmen
 • Bruk brannslukningsapparat
 • Slukk ulmebranner med vann
 • NB! Ta på redningsvesten hvis du ikke allerede har gjort det
Kilde: Codan Forsikring

Lysbilde1JPG