NASJONAL SIKKERHETSMÅNED

Codan Forsikring og vi som agenter er nå forespurt av Norsis (Norsk senter for informasjonssikring), som er en viktig del av regjeringens satsing på informasjonssikkerhet, om å bidra med spredning av informasjon om Nasjonal Sikkerhetsmåned og Norsis’ opplæringspakke for bedrifter.


Nasjonal sikkerhetsmnedjpg

Hvorfor trenger dine ansatte kunnskap om ny teknologi og nettvett?

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for å øke kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten er å bidra til en tryggere digital hverdag for alle. Det vil gi økt verdiskaping og velferd i samfunnet vårt. Tema for Nasjonal sikkerhetsmåned 2019 er ny teknologi og nettvett. Årets opplæringstiltak fokuserer på at vi, uansett hvor vi er, både omgir oss med og bruker ny teknologi. I tillegg blir grensen mellom hvordan vi bruker teknologi privat og på jobb stadig bli mer uklar. For å kunne håndtere dette på en god måte, er det ikke bare viktig å kjenne til hvor og hvordan vi er koblet på internett, men også hvilke sårbarheter eller trusler bruken fører med seg. Hver og en av oss må ha nettvett for å håndtere dette. Nettopp derfor er dette temaene for årets sikkerhetsmåned. 

Gratis opplæringspakke for bedrifter med opptil 20 ansatte

Et av hovedmålene med Nasjonal sikkerhetsmåned er at alle norske virksomheter skal gjennomføre informasjonssikkerhet og opplæring av sine ansatte i oktober. Erfaringsmessig er det oftest små virksomheter som ikke prioriterer dette. Derfor får alle virksomheter med opptil 20 ansatte tilbud om gratis sikkerhetsopplæring i oktober. For større virksomheter justeres prisen ut fra antall ansatte. 

Hva inneholder opplæringspakken?

Opplæringspakken er for alle ansatte uansett type virksomhet eller bransje. I år gir den generell innføring i temaene ny teknologi og nettvett. I tillegg inneholder den grunnleggende råd som gjelder oss alle, både privat og på jobb. Opplæringen er lagt opp slik at det krever lite tid i hverdagen til de ansatte. Den inneholder åtte moduler med e-læring som tar 2 - 4 minutter hver å gjennomføre. Modulene sendes ut to ganger i uken i fire uker. 

Les mer om opplæringspakken og bestill den her 

Spørsmål?

Har du noen spørsmål om Nasjonal sikkerhetsmåned eller opplæringspakken? Ta kontakt med Norsis på telefon 400 05 899 eller e-post post@norsis.no. Du kan også lese mer om Nasjonal Sikkerhetsmåned 2019 her.