TRENGS DET BARNEFORSIKRING I TRYGGE NORGE?

Når barna blir syke, gjør det vondt i hjertet! Det kan vi ikke forsikre oss mot. La oss håpe det ikke skjer! 

Skulle derimot det fatale være et faktum kan vi forsikre oss mot de økonomiske utfordringene som vil kunne komme.

Selv om vi bor i et land som Norge hvor velferdsgodene er noe av det mest velutviklede som finnes, vil et barns sykdom eller skade gi foreldre økonomiske utfordringer på kort sikt - og for barnet selv på lang sikt.

NAV

Sykdom og skader kommer plutselig! Dessverre kan noen vare lenge. Det tar tid å få støtte fra NAV og mange utgifter dekkes ikke. Medisiner, egenandeler og transport. Summen kan fort bli stor. Dekning av behandlingutgifter samt en større økonomisk førstehjelp vil kunne være nødvendig.

Foreldrene og hjemmet

Hvem skal trøste barnet på sykehus? Svaret er opplagt, men det koster å ta fri fra jobben. Barneforsikringen vil bidra med ekstra dagpenger ved langvarige sykehusopphold. Hvis det også må gjøres endringer i hjemmet grunnet barnets sykdom eller skade, er det godt med en forsikring som tar for seg dette.

Minstepensjon

Minstepensjon og barn hører ikke sammen! Barn som blir uføre får omtrent samme inntekt som en minstepensjonist gjennom hele livet. Barneforsikringen vil sikre både engangsutbetaling ved uførhet og i tillegg månedlige utbetalinger helt til barnet fyller 67.

En barneforsikring vil altså kunne gjøre livet enklere for foreldre og barn mens de er små, og samtidig trygge inntekten når de er blitt voksne. 

Det er mange barneforsikringer å velge mellom i markedet i dag. Det kan virke komplisert og velge, og alle dekker ikke nødvendigvis det samme. Pass på og sett deg godt inn i dekningforholdet før du bestiller forsikring til barnet ditt.