LEVERANDØREN AV LANGVARIGE KUNDEFORHOLD!

Premium Forsikring er agent for Codan Forsikring og Danica Pensjon. Vi formidler forsikringer til næringsliv og privatmarkedet. 

Premium Forsikring ble grunnlagt i oktober 2015 og satt driften i gang for alvor januar 2016. Da sto kontorene nyoppusset og åpnings klare i ærverdige Helgerudgården i Sandvika sentrum. Det har siden den gang vært en god vekst i kundeporteføljen og det har beviselig vært et stort behov i markedet for en aktør som er tuftet på lokal tilstedeværelse og personlig oppfølging. 

Din lokale forsikringsagent - en utrydningstruet art
Selv sier Premium Forsikring at de driver på gamlemåten. På spørsmål om hva de mener med det, kan de fortelle at dette nemlig har sammenheng med den utrydningstruede lokale agenten på "hjørnet" som folket kunne komme til å få svar på det de lurer på. En partner man kunne sparre med om hva som var lurt og hva er ikke lurt. En aktør som kjenner kunden, slik at man slipper å fortelle livshistorien sin hver gang man tar kontakt med forsikringsselskapet sitt. Slippe å sitte i lange telefonkøer, snakke med en chat-robot eller bli tilbakeringt på et annet tidspunkt på dagen, som forøvrig sjeldent passer, på et spørsmål man hadde tidligere... OG som nå er glemt. 

Premium Forsikring ønsker å ta de gode personlige relasjonene tilbake. Dette sammen med å være tilgjengelig på de digitale plattformene for kunden gjennom private logginn sider, chat samt sosiale medier. Litt som Ole Brumm, ja takk begge deler! 

Gründer av forsikringsagenturet er Magnus Dahlby. Han tar seg av den daglige driften sammen med å forvalte egen portefølje både innen privat- og næringslivsforsikring. Han har erfaring med forsikringsbransjen fra tilbake til 2000 og dermed vært igjennom mange epoker i det Norske forsikringsmarkedet frem til i dag. Målet er å bygge opp et robust og godt forsikringsagentur som er kjent for høy kompetanse og positiv energi. Forøvrig kan det nevnes at verdiene i teamet er humør, respekt, ydmykhet og takhøyde.

CODAN FORSIKRING

Codan Forsikring er vår hovedpartner, og vi formidler skadeforsikringer både til private husstander og næringslivet. Codan Forsikring er heleid av RSA Insurance Group, verdens 3. største forsikringsselskap med hovedbase i London.

DANICA PENSJON

Danica Pensjon er både et livs- og pensjonsforsikringsselskap i Danske Bank-konsernet, et av Nordens ledende finanskonsern. Premium Forsikring har agentur på personforsikringsløsningene levert fra Danica, et produktspekter som holder standard som ett av markedets beste dekningsomfang til konkurransedyktige priser. 

SMARTERE PENSJON OG SPARING 

Smartere Pensjon og Sparing er en tilknyttet agent av Fram Fondene. Med lang erfaring fra finansbransjen, har de god oversikt over ulike typer fond og pensjonsavtaler som finnes. Samtidig er de dyktige på å forklare deg hva ulike avtaler betyr i praksis. Selv sier de spøkefullt at vi snakker norsk og ikke «pensjonsk» eller «finansk». Premium Forsikring er samlokalisert med Smartere Pensjon og Sparing i Sandvika. Vi mottar ingen provisjoner på formidlede kontakter. Vi er to selskaper med samme fokus på fagkunnskap og langvarige kundeforhold. Vil du vite mer om Smartere Pensjon og Sparing kan du gå inn på nettsidene deres her: www.smarteresparing.no